מכונות

כניסה למערכת הניהול

Quote

כשאתה מבין ששום דבר אינו חסר,
כל העולם שייך לך

~ לאו צה ~
Next